Werkgroep natuur

Ook in 2023 gaat de Natuurwerkgroep van de KNNV-afdeling Drechtsteden de natuur op het Eiland van Dordrecht weer bekijken en inventariseren. Dat doen we eenmaal per maand in de periode maart – november op de eerste maandag van de maand en in slechts enkele geselecteerde gebieden, zodanig dat je daar maximaal één ochtend bezig bent.

Dit bekijken en inventariseren van de natuur doen wij al sinds 2014 in de diverse gebieden op het Eiland van Dordrecht. We hebben in de afgelopen jaren geïnventariseerd in de Louisa Cannemanspolder, op de Tongplaat en op het Zuidplaatje, het bos van de Elzen, het buitendijk gebied bij de Oost- en de Zuidhaven, Polder de Biesbosch, het Dubbelmonde- /Overkamppark. De laatste jaren zijn we in delen van de Oost en Westzijde van de Noorderdiepzone bezig geweest.

We bekijken niet alleen de planten, maar alles wat we op natuurgebied tegenkomen op onze wandeling, dus ook vogels, vlinders, libellen, paddenstoelen etc. Iedereen is welkom bij deze wandelingen, je hoeft geen lid te zijn van de werkgroep.
Blijf niet thuis, loop eens een keer mee, het is leerzaam én ontspannend!

Sinds 2014 houden wij deze inventarisaties ook bij in een Inventarisatieoverzicht (om in te zien is Excel nodig) van de Natuurwerkgroep over wat we hebben gezien en op naam hebben kunnen brengen.

Dit jaar leggen we de nadruk op de nieuw aangelegde verbindingszone tussen de Sliedrechtse- en de Dordtse Biesbosch, de Noorderdiepzone. Door dit langgerekte gebied meerdere keren te bezoeken zien we hoe de natuur hier zich de komende jaren gaat ontwikkelen.

Let wel op de verschillende vertrekpunten van de wandelingen!

Alle wandelingen beginnen om 9 uur en duren tot circa 12 uur.
Maar let op ! Als het ’s morgens om half negen regent of buiig is en verwacht wordt dat het niet spoedig droog wordt, gaat de wandeling niet door en proberen we het op de tweede maandag van de maand opnieuw.

De planning voor 2023 is als volgt:

Januari Geen wandeling.

Februari Geen wandeling.

Maart Geen wandeling

3 April Tongplaat en Zuidplaatje, verzamelen parkeerterrein Zuidhaven. Vogels, Bevers en planten.

1 Mei Grienden tussen Oost- en Zuid-haven. Startpunt is de Oosthaven bij het nieuwe gemaal.

De rietvogels komen weer terug uit hun overwinteringsgebieden. Bij hoogwater laarzen
aantrekken.


5 Juni De Elzen, verzamelen bij restaurant De Viersprong. We gaan

luisteren naar de Nachtegalen en, als ze er weer zijn, de Wielewalen, en natuurlijk naar alle

andere vogels hier.


3 Juli Noorderdiepzone-west: verzamelen op het parkeerterrein links, 100 meter na de kruising
Zeedijk en Schenkeldijk.


7 Augustus Noorderdiepzone-oost: verzamelen op het parkeerterrein bij de nieuwe plas tegenover de
Oosthaven.


4 september Noorderdiepzone-midden: verzamelen op het parkeerterreintje op de Van Elzelingenweg
net de brug over het Noorderdiep.


2 oktober De Elzen, verzamelen bij restaurant De Viersprong. We gaan weer paddenstoelen zoeken.

6 november Noorderdiepzone-west: verzamelen op het parkeerterrein 100 meter na de kruising Zeedijk

december Geen wandeling.


Iedereen is van harte welkom op deze wandelingen, hoe meer kennis des te beter de inventarisatie!

Gerard Verroen.