Over ons

Steun de natuur in de Drechtsteden!

Word lid van de KNNV afd. Drechtsteden!

De KNNV is de enige Nederlandse vereniging voor veldbiologie. Het is een vereniging waar je de hele natuur in al haar facetten met eigen ogen leert kennen en beleven. Met elkaar leer je planten, vogels, vlinders, zoogdieren en het landschap kennen. Elk apart, maar ook in rela­tie met elkaar. Met deze kennis adviseren we de grote groenbeheerders in onze regio over het beheer.

De leden worden actief betrokken bij de grote en kleine activiteiten van de vereniging. Niets moet, alles mag. Er zijn activiteiten met planten, insecten, mossen, vogels en bomen. Men kan knotten, padden overzetten, gierzwaluwen tellen, kapvergunningen in de gaten houden of een cursus volgen.

Natuurbeleving/educatie

Het is fijn om in de natuur bezig te zijn. Of dat nu is om een onderzoek te doen, of in de natuur te werken, of zomaar te wandelen of te fietsen. Natuurbeleving alleen of in groepsverband is iets dat vaak vanzelf komt, als je om een of andere reden buiten bent. Wij organiseren elke maand een aantal activiteiten waar je aan mee kunt doen.

Daarnaast hebben we elk jaar een thema om mensen van buiten de vereniging kennis te laten maken met de natuur. Het gaat daarbij om laagdrempelige waarnemingsprojecten met bijbehorende zaken als tentoonstellingen en open dagen. Het thema voor dit jaar is Marters, het waarnemingsformulier tref je bijgaand aan.

Natuurbescherming

Het gaat niet goed met de natuur. Valt het je ook zo op dat er steeds meer natuur verdwijnt? Natuurlijk is er ruimte nodig om te wonen, maar vaak wordt bij de inrichting en het beheer geen rekening gehouden met de natuur. Hoe lang is het geleden dat je tien vlinders zag of honderd kikkers in de sloten hoorde kwaken? Mensen die actief iets willen doen, kunnen bij onze vereniging terecht. We doen mee aan allerlei overlegstructuren in de regio over groeninrichting en –beheer. Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening en schrijven bezwaarschriften als dat nodig is.

Natuurstudie

Natuurbescherming gaat niet goed zonder kennis van zaken over de staat van de natuur en natuurontwikkeling. Zowel tijdens activiteiten als in projecten bestudeert onze afdeling de natuur. Regelmatig gaan de leden op pad om onze kennis over de natuur te vernieuwen of uit te breiden. De waarnemingendata worden omgezet in informatie over de toestand van de natuur en in beheeradviezen voor grote beheerders. We sturen onze waarnemingen ook door naar de landelijke databasen, zoals de Vlinderstichting en Floron. Ook de gemeenten in de regio besteden regelmatig onderzoeken bij ons uit.

Organisatie

De landelijke Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, vereniging voor veldbiologie, is in 1901 opgericht en de afdeling Drechtsteden in 1904.

De KNNV afd. Drechtsteden is de natuurvereniging voor de Drechtsteden. De KNNV maakt mensen enthousiast voor de 3 N’s: natuurstudie, natuurbeleving/educatie en natuurbescherming. Het werkgebied omvat heel Zuid-Holland Zuid; alles van Zuid-Holland ten zuiden van de Nieuwe Waterweg, De Nieuwe Maas en de Lek.

Onze afdeling kent een sterke en gestroomlijnde organisatie. Daarmee kunnen we effectief de activiteiten van de leden afstemmen op hun eigen behoefte en op die van de vereniging. Bezig zijn met organiseren is nodig op allerlei niveaus: van een excursie tot de hele vereniging. We zijn in staat om leden daarbij met raad en daad te ondersteunen.

Hierboven hebben we een beeld van onze vereniging gegeven. Waar we mee bezig zijn en hoe we dat doen. Ook hebben we geschetst wat we aan leden te bieden hebben. Onze vereniging is een ontmoetingspunt voor gelijk gestemde mensen. Als je in de natuur actief wilt zijn, is de KNNV wat voor jou. Als je lid wordt, krijg je een enquête waarin je kunt aangeven wat je wilt. Kennis en kunde zijn daarbij niet erg belangrijk. Er is voor iedereen wat te doen en al doende leert men. Kijk ook eens op onze website: http://www.knnv.nl/drechtsteden/.

Onze vereniging kent veel leden die iets doen, of dat nu veel of weinig is. Maar ook als je om wat voor reden niet actief kunt of wilt zijn en ons toch wilt steunen, ben je als lid van harte welkom. De contributie bedraagt € 32,00 per jaar. Huisgenootleden betalen € 13,00 per jaar. Leden ontvangen vier keer per jaar ons landelijke blad Natura en vier keer per jaar ons digitale verenigingsblad “De Spindotter”. Ook kan je gebruik maken van diverse ledenkortingen.

Als je eerst een jaartje wilt kennismaken met onze vereniging is het kandidaat-lidmaatschap misschien een uitkomst voor € 15,00 per jaar. Kandidaat-leden ontvangen alleen vier keer per jaar ons digitale verenigingsblad De Spindotter.