Werkgroep stadsnatuur

 Werkgroep stadsnatuur

De stad wordt steeds belangrijker voor planten en dieren. Veel organismen, planten en dieren, gebruiken de stedelijke gebieden als vluchtplaats, omdat hun oorspronkelijke leefgebieden (bossen, polders, hooilanden etc.)verdwijnen of vervuild en vergiftigd zijn. Het agrarische gebied wordt door het intensieve  gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen,  onbruikbaar gemaakt en verdwijnt als leefgebied voor planten en dieren. Het zijn inmiddels onaantrekkelijke levenloze monoculturen met weinig voedsel en beschutting voor planten en dieren.

Planten en dieren trekken o.a. daarom naar stedelijke gebieden, omdat daar meer voedsel  en veiligheid is, waardoor het  overleven en voortplanten succesvoller kan worden, dan in de armzalige buitengebieden. In het stedelijk gebied wordt ook door sommige gemeenten meer gestuurd op vergroting van de biodiversiteit. Het maaibeleid wordt aangepast, het gebruik van herbiciden wordt geschrapt en er worden bloem- en soortenrijke bermen aangelegd. Al deze maatregelen zijn gunstig voor de ontwikkeling van een diverse stadsnatuur.

De KNNV Drechtsteden is momenteel bezig om zicht te krijgen op de diversiteit in het stedelijk gebied. Vooralsnog is gestart met Dordrecht, maar ook leden in andere Drechtsteden zijn geïnteresseerd in het in kaart brengen van de stadsnatuur.

De werkgroep inventariseert, in het groei- en bloeiseizoen, in principe  Maandelijks op de woensdag van 10.00 – 14.00 uur. Het is de bedoeling, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, in één of meerdere kleine groepen te lopen.

Wanneer u mee wilt werken om de natuur in de stad in kaart te brengen bent u van harte  welkom.

De contactpersoon stadsnatuur is  : theodoormuusse@gmail.com U kunt zich via dit email adres aanmelden als u zich betrokken voelt . 

Het programma voor het jaar 2023 is als volgt:

8 maart In het Wantijpark gaan we op zoek naar Stinzenplanten. We verzamelen bij ingang van
het Wantijpark aan de Baden Powellweg.

12 april We gaan het talud van de dijk van de Dordtse Kil en een deel van het gebied rond
Wieldrecht inventariseren. We verzamelen bij de parkeerplaats bij het restaurant Chez
Heeren Jansen.

10 mei Dubbelmondepark. We verzamelen bij woonzorgcentrum Dubbelmonde bij de
Dubbelsteynlaan West / begin Dordtwijklaan.

14 juni De oude begraafplaats Dordrecht. We verzamelen bij de ingang van de begraafplaats
aan de Mariastraat.

12 juli Het gebied langs de Vogelaarsweg. We verzamelen bij de parkeerplaats op de kruising
van de Baanhoekweg en de Vogelaarsweg.

9 augustus Door de leden van de Werkgroep vrij in te vullen met een voorkeur voor een locatie in
Zwijndrecht of Papendrecht, afhankelijk van de binnengekomen suggesties.

13 september Door de leden van de Werkgroep vrij in te vullen met een voorkeur voor een locatie in
Zwijndrecht of Papendrecht, afhankelijk van de binnengekomen suggesties.

11 oktober Merwesteinpark. Aan de hand van de aangegeven bomenroute in het park gaan we
inventariseren. We verzamelen bij de ingang van het Merwesteinpark aan de Groenedijk
bij de tuinmanswoning.

8 november Op de Leerparkpromenade lang de Prof. Gunninglaan en aansluitend naar de groene
zone tussen de Dubbeldamseweg Zuid en de Krommedijk. Dit is het toekomstige deel
van het nieuwe Stadspark XXL. We verzamelen bij de Pluswinkel Valkzicht aan de
Professor Waterinklaan.